logo farmasi

portal akademik PORTAL
AKADEMIK
usu mail USU
MAIL

Biaya Perkuliahan

Informasi mengenai syarat pembayaran perkuliahan, bs dilakukan dmn? kapan saja? apakah ada penundaan? apabila ada masalah mesti kemana dll.